:::

 

Direktori Kepakaran Teachers

full-time teacher
Chih-Hung Wang Chih-Hung Wang Profesor Madya & Ketua Jabatan

ethic@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2201,2213
Kelulusan Tertinggi: Ph. D. in Guidance & Counseling, National Changhua University of Education
Bidang Kepakaran:Etika Kaunseling, Penyeliaan Kaunseling , Ketagihan Internet, Bimbingan Kelompok, Kaunseling Kelompok, Pengurusan Kelas
Lih-Horng Hsueh Lih-Horng Hsieh Profesor

lhhsieh@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2217
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Guidance & Counseling, National Changhua University of Education
Bidang Kepakaran: Pendidikan Kaunselor, Penyelidikan Proses Kaunseling, Kaunseling Individu dan Kaunseling Kelompok, Kaunseling Keluarga Tunggal
Chin-Yen Chen Chin-Yen Chen Profesor & Ketua Pusat Komuniti Kaunseling dan Ketua Pusat Pendidikan Am

 

TEL:04-7232105 ext.2117,1444,1913
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Philosophy, University of Wisconsin (Milwaukee Branch)
Bidang Kepakaran:Pendidikan Kaunselor, Kesedaran Kendiri

Chih-Hung Wang Shu-Hui Liu Profesor

gushliu@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2247
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Counselor Education, Purdue University
Bidang Kepakaran:Perkembangan Kerjaya, Bimbingan dan Kaunseling, Kaunseling Silang budaya, Metodologi and Penyelidikan Ujian.
Chih-Hung Wang Shu-Chu Chao Profesor & Dekan, Fakulti Pendidikan

gushuchu@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2215,2003
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Family Studies, University of Georgia
Bidang Kepakaran:
Perkhawinan dan Keluarga, Penyelidikan Sex dan Jantina, Pendidikan Sex dan Jantina
Chih-Hung Wang Li-An Kuo Profesor & Naib Canselor

akuo@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2111,7099
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Counseling Psychology, College of William & Mary
Bidang Kepakaran:Terapi Pasangan dan Keluarga, Psikologi Abnormal, Teori dan Teknik Kaunseling, ?Kaunseling Keluarga
Chih-Hung Wang Ching-Wen Li Profesor

gucwlin@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2118
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Guidance & Counseling, National Changhua University of Education
Bidang Kepakaran:Statistik Psikologi dan Pendidikan, Perkembangan Kerjaya, Bimbingan Sekolah
Chih-Hung Wang Chih-Huang Yuan Profesor

alleny@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2222
Kelulusan Tertinggi:Ed.D. in Counselor Education and Supervision, The University of Northern Colorado(UNC)
Bidang Kepakaran:Perkembangan dan Bimbingan Kerjaya, Psikologi Remaja dan Bimbingan, Bimbingan dan Kaunseling
Chih-Hung Wang Shu-Chen Kao Profesor

sckao@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2243
Kelulusan Tertinggi:Counseling Ph.D. , University of North Texas, USA
Bidang Kepakaran:Terapi Play, Terapi Ekspresif, Psikopatologi Kanank-kanak, Konsultasi Ibubapa
Tsung-Chain Huang Tsung-Chain Huang Profesor Madya

tchuang@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext. 2229
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Educational Psychology, University of Texas at Austin
Bidang Kepakaran:Kajian Perkahwinan dan Keluarga, Terapi Sandplay, Terapi Ekspresif Kesenian, Penafsiran Mimpi
Chih-Hung Wang Ching-Jan Chang Profesor Madya

cjchang@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2112
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Counselor Education, University of Northern Colorado
Bidang Kepakaran:Pendidikan Kaunselor, Kaunseling Kelompok, Kajian Ketagihan Tingkahlaku
Chih-Hung Wang Hsiao-Ming Ho Profesor Madya

TEL:04-7232105 ext.2214
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Guidance & Counseling,National Changhua University of Education
Bidang Kepakaran:Kaunseling Individu, Kaunseling Remaja, Pendidikan Kaunselor, Bahan Pengajaran dan Kaedah Aktiviti Bimbingan, Intervensi Krisis, Konseptualisasi Kes, Penyeliaan dan Latihan Kaunselor, Kaunseling Murid-murid Yang Berhenti Sekolah

 Hsing-Tsu Lin Profesor Madya

shin@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2212
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Guidance & Counseling, National Changhua University of Education
Bidang Kepakaran:Kajian Proses Kaunseling, Kajian harga kendiri, Kaunseling Remaja
Chih-Hung Wang Gwo-Jen Guo Profesor Madya/ National Certified Counselor.(U.S.A.)/ Professional Counselor (Ohio, U.S.A)

gerald@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2221
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Educational Research, Measurement and Evaluation, The Ohio State University ,2000; Ph. D. in Counselor Education, Mississippi State University ,1995
Bidang Kepakaran:Teori Pendidikan dan Psikologi, Teori dan Praktis Kaunseling, Statistik Pendidikan dan Psikologi, , Penaksiran dan Pengukuran, Penaksiran Keperluan, Perkembangan Pelajar dan Hal-Ehwal Pelajar
Chih-Hung Wang Yi-Hsing Hsieh Profesor Madya

yhhsieh@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2119
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Experimental and Cognitive Psychology, The Ohio State University
Bidang Kepakaran:Psikologi Kognitif, Kognitif Neurosains, Kajian Kognitif dan Personaliti, ?Eksperimental Psikopatologi
Chun-Shu Chen Shang-Ling Chen Profesor Madya

guchencs@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2232
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Educational Psychology & Counseling, National Taiwan Normal University
Bidang Kepakaran:Pendidikan Kaunselor, Konseptualisasi Kes, Kajian Latihan dan Kesan Kaunseling Kelompok, , Kajian Proses dan Kesan Kaunseling, Penyelidikan Kaunselor
Chih-Hung Wang Chia-Ling Lo Profesor Madya

clluo@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2245, 1121
Kelulusan Tertinggi:Ph. D. in Guidance & Counseling, National Changhua University of Education
Bidang Kepakaran:Bimbingan Kelompok, Kaunseling Kelompok, Penyeliaan Kaunseling , Kajian Proces dan Kesan Kaunseling Kelompok, ?Kaunseling Remaja, ?Pendidikan dan Kaunseling Kematian, Pendidikan Ibubapa
Chih-Hung Wang Chung-Yi Hu  Profesor Madya

cyhu@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2226
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Social Work, Tunghai University
Bidang Kepakaran:Kebajikan Kanak-Kanak dan Remaja, Kerja Sosial Sekolah, , Etika Kerja Sosial
Chih-Hung Wang Ting-Ying Wu Assistant Profesor

wuty@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2236,5421
Kelulusan Tertinggi:Alliant International University, Bay Area Campus, California School of Professional Psychology
Bidang Kepakaran:Art Terapi, Psikologi Klinikal
Chih-Hung Wang Yu-Tsung Wang Assistant Profesor

ycwang@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2242
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Philosophy, University of Southern California(Major in Psychological Measurement and Statistics )
Bidang Kepakaran:Teori Tanggapan Bidang, Kaedah Statistik dan Penggunaan Teknologi, Analisis Kesan Kaunseling
Chi-Ping Deng Chi-Ping Deng Assistant Profesor

cpdeng@cc.ncue.edu.tw

TEL:04-7232105 ext.2241,1401
Kelulusan Tertinggi:Ph.D. in Counseling Psychology, University of Illinois at Urbana-Champaign
Bidang Kepakaran:Psikologi Vokasional, Struktur Minat Vokasional , Silang Budaya, ?Teori Kognitif-Tingkahlaku, Gangguan Emosi, Kaunseling Kerjaya
Feng-Ying Huang Feng-Ying Huang Assistant Professor

fayin66h@googlemail.com

TEL: 886-4-7232105 ext.2216
Highest Degree: Ph.D. in Psychology, University of Manchester
Specialty: Mindfulness Therapy, Grief Counseling and Therapy, End-of-life Care and Counseling
Part-time teacher
 Shih-Lung Yang Profesor

Director of Department & Graduate Institute of Criminology, National Chung Cheng University
Bidang Kepakaran:Kriminologi, Psikologi Jenayah, Jenayah Remaja, Pencegahan Jenayah

 Wen Hsiao Profesor

Profesor of Department of Guidance and Counseling, Chi Nan University
Bidang Kepakaran: Kajian Proses Kaunseling, Praktis Kaunseling, Kaunseling Singkat, Teori Kaunseling, Teori dan Praktis Penyeliaan Kaunseling, Psikologi Abnormal, Terapi Gestalt, Kaunseling Pekerja, Kaunseling Humor

 Shao-Hua Chou Pensyarah

Psychiatrist of Changhua Christian Hospital
Bidang Kepakaran: Kaunseling Pasangan, Rawatan Dadah dan Penyakit Mental, Psikoterapi Individu, Terapi Kelompok Penagih Alkohol, Konsultasi Psikiatri

 Hsiu-Pi Wu Profesor

sophiawu@cc.ncue.edu.tw

Profesor of Department Psychology, Asia University
Bidang Kepakaran: Kaunseling Kelompok, Kaunseling Kematian, Sekarat, dan Duka, ?Penyeliaan Klinikal

 Ming-Chao Chen Profesor

Retired Teacher
Bidang Kepakaran: Pendidikan Khas, Penaksiran Untuk Kanak-Kanak Khas, Psikologi Pendidikan, Pengukuran dalam Psikologi dan Pendidikan

 Hsiao-Ping Cheng Profesor Madya

gucheng@cc.ncue.edu.tw

Department of Early Childhood Care and Education, Central Taiwan University of Science and Technology
Bidang Kepakaran: Drama Sosio, Kajian Kualitatif, Kaunseling Kelompok

 Te-Jung Chang Profesor

Retired Teacher
Bidang Kepakaran: Statistik Peringkat Tinggi, Kajian Penaksiran Psikologi, Kaedah Kajian Kaunseling

 Nan-Ying Chiu Assistant Profesor

Director of Psychiatric at Changhua Christian Hospital
Bidang Kepakaran: Penyalahgunaan Dadah, Penyalahgunan dan Penagihan Perubatan

 Ching-Jun Cheng Profesor Madya

Associate Profesor of Transworld Institute of Technology
Bidang Kepakaran: Psikologi Jenayah, ?Pencegahan Jenayah, Jenayah Keganasan, ?Jenayah Berorganisasi

 

Shu-Chuan Liang Profesor Madya

Department Childhood Education & Nursery, Chia Nan University of Pharmacy & Science
Bidang Kepakaran: Perkahwinan dan Keluarga, Kaunseling Kanak-Kanak, Kajian Proses Terapi Perkahwinan dan Keluarga

 Ju-Jung Liu Assistant Profesor

Chief Probation Officer of Taiwan Chiayi District Court
Bidang Kepakaran: Sistem Percubaan, Jenayah Peristiwa dan Penalti Remaja, Penjenayahan Remaja

 Yu-Ping Chen Profesor Madya

Associate Profesor of Chung Hwa University of Medical Technology
Bidang Kepakaran: Psikiatrik dan Penjagaan Kesihatan Mental, Teori dan Penggunaan dalam Kaunseling, Pengenalan Sexologi , Sex dan Perhubungan Jantina,? Dinamik Perkahwinan dan Keluarga

 

Hsiu-Luan Lien Assistant Profesor

Counselor, Kaohsiung Municipal Chung Shan Junior High School
Bidang Kepakaran: Terapi Singkat Solution-Focus, Praktis Kaunseling, Perancangan dan Penggunaan aktiviti Sinthetik

 Li-Feng Chang Assistant Profesor

Teacher of Kaohsiung Municipal Siaogang Junior High School
Bidang Kepakaran: Penerokaan dan Perkembangan Kendiri, Terapi Drama, Teknik kaunseling, Perkahwinan dan Keluarga

 Chih-Ying Wu Pensyarah

Well-known Hotel Manager
Bidang Kepakaran: ?Pendidikan Masa Lapang, Pengurusan Masa Lapang

 Chao-Ling Lin Pensyarah

Guidance Teacher of Taichung Anhe Junior High school
Bidang Kepakaran: Bimbingan Kelompok, Pengajaran Internship

 Te-Tsung Chang Profesor Madya

Associate Profesor of department of Living Science, National Open University
Bidang Kepakaran: Teori Kaunseling, Teknik kaunseling, Tekanan dan Kehidupan, Psikologi Kreatif, Psikologi Kesihatan, Psikologi dan Bimbingan Remaja, ?Kaunseling Orang Dewasa, ?Kaunseling Keluarga, Perkembangan dan Bimbingan Kerjaya, Bimbingan Pembelajaran

 

 Yi-Chun Li Profesor Madya

Associate Profesor of Department of Social Work and Child Welfare, Providence University
Bidang Kepakaran: Kerja Komuniti, Kebajikan Sosial

 Mei-Hua Chiu Assistant Profesor

Assistant Profesor of Center for General Education, Overseas Chinese Institute of Technology
Bidang Kepakaran: Sex dan Jantina, Psikologi Kesihatan, Perancangan dan Pendidikan Kerjaya, Terapi Ekspresif Kesenian

 Shu-Shu Weng Profesor Madya

Associate Profesor of Department of Social Work, Chaoyang University of Technology
Bidang Kepakaran : Penerokanan Kendiri, Kerjaya Kerja Sosial, Perancangan Kerjaya

 Ching-Fu Wang Profesor Madya

Associate Profesor of Department of Psychology, Chung Shan Medical University
Bidang Kepakaran: Psikologi Sosial, Sex dan Jantina, Psikologi.Abnormal

 An-Chen Liu Assistant Profesor

Assistant Profesor of College of General Education, Hung Kuang University
Bidang Kepakaran: Kaunseling Silang Budaya dan Rehabilitasi, Kaunseling Silang Budaya

 Chih-Hui Ko Pensyarah

Director of Social Work of Changhua Christian Hospital
Bidang Kepakaran: Kerja Perubatan Sosial Untuk Orang-orang Tua, Kerja Perubatan Sosial, Kerja Kes